Д-р Велингер

Д-р Велингер

Д-р Велингер

Мениджър на Направление Центрове за данни в R&М

Д-р Томас Велингер е Мениджър на Направление Центрове за данни в R&М. В тази роля, той отговаря за изграждането на продуктовото портфолио и управлението на маркетинговите стратегии, така че те да отговарят на зараждащите се в центровете за данни тенденции. Д-р Велингер е начело на екип от професионалисти, чиято роля е свързана с развитието на решения за центрове за данни и инструменти, насочени към решаването на практически потребителски проблеми.

Той има над 10 години опит в инженерството, продуктовия мениджмънт, продажбите и маркетинга на международно ниво. Присъединява се към R&M през 2010 г. и преди да поеме сегашната си длъжност през 2012 г., заема позиция, свързана с инженеринга на фибро-оптични компоненти.

Д-р Велингер е дипломиран инженер по електроника и информационни технологии на Института по Технологии в Карлсруе (KIT) и има докторска степен по лазерна физика от Кралския колеж в Лондон.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА Д-Р ВЕЛИНГЕР