Явор Панайотов

Явор Панайотов

Явор Панайотов

Продуктов мениджър ИТ решения в Ритал България
Явор Панайотов работи в Ритал България като продуктов мениджър. Консултира проекти за изграждане на центрове за данни, телеком проекти, умни градове и ИТ в индустрията.